Matarumah Leuhery

(Verhalen achter de familienamen zijn afkomstig uit bron: "100 tahun Geredja (Bethel) di Aboru". Dit kan voor elk persoon/familie anders zijn.)
(Sedjara dari Matarumah˛ terambil dari buku "100 tahun Geredja (Bethel) di Aboru". Teun dari pada Matarumah˛ ini tidak dapat kami umumkan didalam website ini, hanja kami serahkan hendaklah jang bersankutan harus tanja orang tua mereka.)

Adalah adik dari kapitan Tuwa Saija jang bernama Surja Latumalesia Leu Haheria, setelah perpisahan antara adik berkakak di Seit Raloi, maka ia kembali berpindah ke Wae Hokal, dan kemudian kembali melalui pesisir pantai serta berdiam di Naira (Nae Irai = tidur besar), kemudian naik ke utara serta tinggal di Aman Irai setelah selasai peperangan Aman Ikat, jang kemudian turun membuka negeri di Aboru pada masa itu.