Lea Lohi Samasuru di Belanda, Dé Aboru-site

Perkumpulan Adat Lea Lohi Samasuru di Belanda

Nama˛ keluarga

(Sedjara dari Matarumah˛ terambil dari buku "100 tahun Geredja (Bethel) di Aboru". Teun dari pada Matarumah˛ ini tidak dapat kami umumkan didalam website ini, hanja kami serahkan hendaklah jang bersankutan harus tanja orang tua mereka.)

Ini adalah Matarumah˛ sedjak tahun 2008 di Aboru.


Sinay
Nahumury
Teterissa
Malawau
Tuankotta
Akihary
Manusiwa
Leuhery
Pokomase
Saija
Leuhena
Usmany
Radjawane
Pattinusa
Riry
Mual
Hendrik
Dobber
Uneputty
Tepal
Komas
Pattinama
Sahureka
Timisela
Soumokil
Latuperissa
De Fretes
Johanes
Rainuny
Parakamanela
Oihutun
Sabono

Sedjara dari Matarumah˛ terambil dari buku "100 tahun Geredja (Bethel) di Aboru". Teun dari pada Matarumah˛ ini tidak dapat kami umumkan didalam website ini, hanja kami serahkan hendaklah jang bersankutan harus tanja orang tua mereka.

KvK: 17254470
Copyright © Niets van deze uitgave mag gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijk toestemming van het bestuur.